بازدید مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

بازدید مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکترعلیزاده - مدیر کل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم - که در سفر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری به همدان، ایشان را همراهی می نمودند، از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه دیدار و ساعاتی را به حضور در مرکز و صحبت با کارکنان و زبان آموزان و بررسی امور مربوط به ایشان اختصاص دادند.(25 اردیبهشت 97)