دفترچه تلفن
دکتر میثم نوری
معاون مدیر اداره همکاری‌ های علمی بین ‌المللی

رایانامه: m.nouri@basu.ac.ir
​​​​​​​تلفن: 31401013-081

عقیل‌ محمودی‌ پور
رئیس اداره امور دانشجویان بین المللی

رایانامه:ico@basu.ac.ir
​​​​​​​تلفن: 31401018-081

 

علی وحیدی شکیب
رئیس اداره امور کنسولی دانشجویان بین المللی

رایانامه:oisca@basu.ac.ir
تلفن: 31401022-081

 

سودابه پناهی
معاون اداره امور کنسولی دانشجویان بین­ المللی

 رایانامه:oisca@basu.ac.ir
تلفن: 31401021-081

نبی­ اله سپهری
کارشناس مسئول همکاری های علمی بین ­المللی

رایانامه: ico@basu.ac.ir
تلفن: 31401013-081

ریحانه زندی
کارشناس همکاری­ های بین ­المللی

 رایانامه: ico@basu.ac.ir
تلفن: 31401017-081​​​​​​​

رسول ابراهیمی
کارشناس امور کنسولی

رایانامه:oisca@basu.ac.ir
​​​​​​​تلفن: 31401029-081