برای تماس با تلفنخانه از داخل دانشگاه با 9 و از خارج از دانشگاه با 31400000 تماس حاصل فرمایید.

(برای تماس از خارج دانشگاه باید به ابتدای شماره های زیر عدد 3140 اضافه گردد. ضمناً پیش کد شهر همدان 081 است)

نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی
نبی الله سپهری کارشناس روابط بین الملل اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اداره بین الملل   1013 31401013    
ریحانه زندی کارشناس روابط بین الملل اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اداره بین الملل   1017 31401017    
رسول ابراهیمی کارشناس همکاری های علمی ملی و بین المللی اداره بین الملل   1029 31401029    
عبدالمجید محمدزاده مدیر اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اداره بین الملل   7300 31407300    
میثم نوری معاون مدیر اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اداره بین الملل   7330 31407330    
  کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی اداره بین الملل   1122 31401122    
  کارشناس اداره دانشجویان غیر ایرانی اداره بین الملل   1121 31401121    
عقیل محمودی پور رئیس اداره امور دانشجویان غیر ایرانی اداره بین الملل   1018 31401018