اداره امور کنسولی

اداره کنسولی دانشگاه های استان همدان در اردیبهشت ماه سال 1396 با هدف تسهیل در فرایندهای کنسولی دانشجویان بین المللی دانشگاه های استان همدان تاسیس گردید و به تبع آن تمامی امور مربوط به گذرنامه و اقامت دانشجویان که پیش از آن به صورت پراکنده و با واسطه صورت می گرفت به شکل مستقیم و با روندی سریع­تر انجام می­ گردد.

شرح وظایف اداره کنسولی:

 • نظارت بر ثبت نام متقاضیان تحصیل در سامانه سائورگ و پیگیری اخذ تایید صلاحیت در صورت نیاز
 • صدور روادید تحصیلی
 • تمدید روادید تحصیلی
 • صدور پروانه اقامت تحصیلی دانشجو و خانواده دانشجو (همسر و فرزندان دانشجویان آقا)
 • تمدید پروانه اقامت تحصیلی دانشجو و خانواده دانشجو (همسر و فرزندان دانشجویان آقا)
 • صدور روادید خروج و مراجعت تحصیلی دانشجو و خانواده دانشجو (همسر و فرزندان دانشجویان آقا)
 • صدور روادید خروج قطعی تحصیلی دانشجو و خانواده دانشجو (همسر و فرزندان دانشجویان آقا)
 • پیگیری صدور گواهی نامه رانندگی
 • صدور روادید خروج داخلی
 • ارائه مشاوره در خصوص برخی مسائل مربوط به اسکان دانشجویان از جمله اجاره منزل مسکونی (مخصوص دانشجویان متاهل)
 • ارائه راهنمایی و مشاوره به دانشگاه های استان در خصوص امور کنسولی و گذرنامه دانشجویان بین الملل

 

 

مراحل پذیرش اولیه دانشجویان بین ­الملل (مرحله اول)

مراحل واحد پذیرش و ثبت نام (مرحله دوم)

 

 

فلوچارت اخذ اقامت تحصیلی (مرحله سوم)

 

 

مراحل صدور مدرک تحصیلی و دانش آموختگی (مرحله چهارم)