کسب رتبه ی نخست پژوهشگر برتر دانشگاه و استان در بخش کارمندی توسط کارشناس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

کسب رتبه ی نخست پژوهشگر برتر دانشگاه و استان در بخش کارمندی توسط کارشناس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای مهندس رامین خاتمی، کارشناس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، در هفته ی پژوهش و فناوری سال 1397، به عنوان نفر اول از بین پژوهشگران بخش کارمندی دانشگاه و استان انتخاب شدند.

این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک میگوییم.